PaketVergi

Faturasız Hat Vergileri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan 2024 Yılı Telekomünikasyon Hizmetleri Ücret Tarifesi uyarınca; sizin adınıza devlete ödenen vergiler aşağıda belirtilmiştir.

Telsiz Kullanım Ücreti

Faturasız bütün aboneler için yıllık 179,28 TL ’dir ve 12 eşit takside bölünerek aylık olarak tahsil edilir.

Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi

Yeni Hat tesisinde alınır, yıllık 400 TL’dir. Faturasız müşterilerden yeni hat tesisi esnasında peşin olarak tahsil edilir.

Telsiz Ruhsat Ücreti

Yeni Hat tesisinde alınır, yıllık 179,28 TL’dir. Faturasız müşterilerden yeni hat tesisi esnasında peşin olarak tahsil edilir.


Geçerli Durumlar Vergi Türü Yıllık Toplam Tutar Faturasız Müşteriler
Yeni GSM abonesi Özel İletişim Vergisi 400 TL/ YIL Yeni Hat Tesisi esnasında peşin olarak tahsil edilir.
Yeni GSM Abonesi Telsiz Ruhsatname Ücreti 179,28 TL/YIL Yeni Hat Tesisi esnasında peşin olarak tahsil edilir.
Bütün Aboneler Telsiz Kullanım Ücreti 179,28TL/ YIL Aylık 14,98 TL olarak tahsil edilir.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV) gereğince, tüm elektronik haberleşme hizmetleri için faturanıza KDV yansıtılmaktadır. 07.07.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, %18 olan KDV oranı, 10.07.2023 tarihi itibarıyla %20 olarak güncellenmiştir.

Özel İletişim Vergisi (ÖİV)

Özel iletişim vergisi, 6802 sayılı kanunca düzenlenmiş ve Bilgi Teknoloji Kurumu tarafından denetlenen tüm hizmetlere uygulanmaktadır. ÖİV, her türlü mobil elektronik haberleşme, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetleri ve diğer elektronik haberleşme hizmetleri için 30 Ocak 2021 tarihi itibariyle %10 olarak belirlenmiştir. ÖİV tutarı, aylık toplam fatura tutarınızın %10'u alınarak oluşturulmaktadır.

Damga Vergisi

Islak veya elektronik olarak imzalanan sözleşmelerde yer alan en yüksek parasal tutarın %0,948'i olarak hesaplanır.


Geçerli Durumlar Vergi Türü Yıllık Toplam Tutar Faturasız Müşteriler
Yeni GSM abonesi Telsiz Ruhsatname Ücreti 179,28 TL/YIL Yeni Hat Tesisi esnasında peşin olarak tahsil edilir.
Mevcut ve Yeni Aboneler Telsiz Kullanım Ücreti 179,28 TL/YIL Aylık 14,94 olarak tahsil edilir.

Telsiz Kullanım Ücreti Detayları

  • Faturasız hat sahibi müşterilerimiz, tahsil edilmemiş Telsiz Kullanım Vergi borcu tutarlarını; mobil hatlarından *123# ‘yi tuşlayarak, “Telsiz” yazıp 5555’e SMS göndererek, 444 4551 Müşteri Hizmetlerinden öğrenebilirler.
  • Farklı operatöre numara taşıma işlemi yapan faturasız hat sahibi müşterilerimizin ilgili yıla ait kalan Telsiz Kullanım Ücreti borcu; numarasını taşıdığı operatöre devredilir. KVKK'nin 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza https://www.bimcell.com.tr/Content/220/gizlilik-ve-guvenlik.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Başka operatörde faturasız hat sahibi olup Bimcell’ e (TT Mobil Aş. İletişim hizmetidir.) numarasını faturasız olarak taşıyan müşterilerimizin ilgili yıla ait kalan Telsiz Kullanım Ücreti; kalan aylarda taksitler halinde tahsil edilir.
  • Numara değişikliği işleminde Telsiz Kullanım Ücreti borcu yeni numaraya aktarılır ve taksitler halinde alınmaya devam edilir.
  • Faturasız hat deaktivasyon işlemlerinde müşterilerin son TL bakiyesinden, o yılın sonuna dek tahsil edilmesi gereken Telsiz Kullanım Ücreti tutarı toplu olarak düşmektedir.
  • paketvergidetay