Gizlilik ve Güvenlik
strong>Kullanım Koşulları

www.bimcell.com.tr alan adlı İnternet sitesi bir BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ("BİM") hizmetidir.
Bu İnternet sitesine girmeniz ve/veya herhangi bir surette erişim sağlamanız veya bu İnternet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, bu sitedeki herhangi bir mal ve/veya hizmete erişmeniz veya sayılanlara ilişkin kullanımınıza devam etmeniz durumunda, bu sitenin “Kullanım Koşulları”nı kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle lütfen, bu İnternet sitesini kullanmadan önce aşağıda belirtilen şartlar, kurallar, yasal sorumluluklar ve gizliliğe ilişkin uygulamalarımız ile kişisel bilgilerin kullanımı konularını içeren Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen bu İnternet sitesini kullanmayınız. Bu İnternet sitesini ve/veya bu internet sitesinde yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız ya da paylaşmanız ve/veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı bir formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


BİM dilediği zaman bu İnternet sitesinin yasal uyarı ve kullanım koşulları sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutar.  


Bu İnternet sitesinin içeriğinin tamamı BİM’e aittir. BİM'in izni olmadan işbu İnternet sitesinde yer alan bilgiler kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz, uyarlanamaz, tercüme edilemez veya saklanamaz.


BİM'in yazılı izni olmadan İnternet sitesindeki içeriklerin kullanımı, değiştirilmesi ve markaların kullanımı kesin olarak yasaklanmıştır.


Bu İnternet sitesinde linki verilen herhangi bir içeriğin kullanımından doğan her türlü zarara karşı BİM’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Bu İnternet sitesinde üçüncü kişilere ait bağlantılar (linkler) bizim kontrolümüzde olmayıp İnternet sitesi politikamız kapsamına dâhil değildir.

Gizlilik Politikası

Kullanıcılar bu İnternet sitesini veya içindeki herhangi bir hizmeti kullanarak, kişisel bilgilerini bildirmekle, bu bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve bu gizlilik bildiriminde anıldığı şekilde BİM tarafından kullanılmasına izin vermiş olur. Bu kapsamda, BİM kullanıcıların sağladığı kişisel bilgileri elektronik posta yoluyla reklamlar veya bildirimler göndermek ve İnternet sitesinin geliştirilmesi amacı ile kullanabilecektir.  BİM, İnternet sitesi kullanıcılarından toplanan her nevi bilgilerin, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilere satılmayacağını ve/veya kiralanmayacağını taahhüt eder. Bununla beraber, BİM kullanıcılara ait kişisel bilgileri iştirakleri, üçüncü taraf acenteleri veya taşeronları ile paylaşma hakkını saklı tutar.


Üçüncü taraf acenteleri ve taşeronlar kullanıcılara ait gizli mahiyetteki kişisel bilgileri gizlilik ilkesi çerçevesinde saklamayı taahhüt eder ve bu bilgileri BİM için gerçekleştirmekte oldukları hizmetler dışındaki amaçlar için kullanmayacaklarını taahhüt ederler.


Kullanıcıların kişisel bilgileri, BİM tarafından muhafaza edilecek olup yasaların öngördüğü haller, yargı kararları ve kamu yararı gereği dışında üçüncü kişilere, kullanıcının açık rıza verdiği haller dışında, açıklanmayacaktır. Ayrıca, BİM’e gönderilen bazı bilgiler ve elektronik postalar, elektronik posta adresi ve irtibat bilgileri açıklanmamak suretiyle, kanıt olarak kullanılabilir.


Kullanıcılar kişisel bilgilerinde oluşacak değişiklikleri BİM’e bildirmekle yükümlüdür.


Kullanıcıların İnternet sitesine sağlayacakları bilgilere izinsiz erişimi ve bilgilerin ifşa edilmesini engellemek ve verilerin doğru şekilde saklanarak uygun biçimde kullanılmasını sağlamak için BİM bütün makul güvenlik önlemlerini alır.

Fikri ve Sınaî Haklar

Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bu İnternet sitesi veya bu İnternet sitesindeki mal ve hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları BİM ve/veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine ve/veya lisans alanlarına aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, sahibinden yazılı izin almadan, İnternet sitesinin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır.
Kullanıcılar BİM’e ilettikleri (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, video ve benzerleri de dâhil) her türlü içeriğin sınırsız kullanım hakkının herhangi bir ödeme yapılmaksızın, fikri mülkiyet hukukundan doğan tüm hak ve yetkilerinin BİM’e geçtiğini kabul eder.


Bu kapsamda kullanıcılar bu kullanım koşullarını kabul etmekle; kullanıcı olarak BİM’e yükledikleri içeriğin yüklendiği an itibariyle tamamen veya kısımlar halinde ve süre, sayı, muhteva ve yer kısıtlamasını tümüyle BİM tarafından belirlenerek veya dilerse süre, sayı, yer ve muhteva sınırlaması olmaksızın, BİM tarafından; görsel-işitsel (audio-visual) reklamlarda kullanılması, ses kasedi, CD, sinema filmi, TV filmi, prodüksiyon, video kaset, video disk, DVD, CD-ROM, elektronik taşıyıcı ve depolayıcı, bilgisayar ortamı ile araç ve ortam kısıtlaması olmaksızın her türlü telli telsiz ses, görüntü, işaret taşımaya, depolamaya ve yaymaya mahsus araç ve gereçlerde ya da halen mevcut veya ileride icat edilecek her türlü ses, görüntü işaret taşıyıcılarında, yeniden yayınlama araçlarında velhasıl her türlü kullanımda yayılması, satılması, dağıtılması, pazarlanması, kiralanması ve ödünç verilmesi ve diğer yollarla dağıtılması, çoğaltılmış nüshaların piyasaya sunulması, ticaretinin yapılması, İnternet yoluyla veya veri bankalarına, belge sistemlerine veya benzeri hafıza araçlarına yerleştirilerek depolanmak suretiyle üçüncü kişilerin erişiminin kopyalama, download etme/indirme-kaydetme, streaming/izleme/dinleme, on-line hizmetler ve benzeri yollarla sağlanarak umuma iletilmesi, var olan cep telefonu iletişim teknolojileri, sistemleri, 3G veya ileride icat edilecek her türlü iletişim sistemi kullanılarak cep telefonu ve benzeri araçlar vasıtasıyla sesli, görüntülü ya da sesli ve görüntülü (görsel-işitsel) her türlü format ve şekilde her türlü kullanımına, yukarıda sayılan kullanımlardan doğacak tüm mali haklarının karşılığı olan bedelleri talep etmeksizin, bu mali hak bedelleri için BİM’i ibra etmek suretiyle geriye dönülmez biçimde muvafakat ettiklerini kabul ve taahhüt etmektedir.
Yukarıda belirtilen şekilde yüklenen içeriğin BİM tarafından gizli tutulması zorunlu değildir.


BİM, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının ihlali halinde kanundan doğan haklarını kullanmaktan kaçınmayacaktır.
Bu İnternet sitesinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi veya kişiler BİM’in doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme

Kişisel verilerin korunması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kişisel Veriler ve Korunması

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu  düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kullanım (Hat) Bilgileri: Haberleşmenin iletimi ve faturalama amacı ile kullanılan trafik verileri ve bu verilere dair her türlü bilgi, sunduğumuz hizmetler vasıtasıyla başlatılan, numarada sonlandırılan aramaların, gönderilen veya alınan mesajların, internet dolaşımının tarihi, saati ve süresi, internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış ve eğilim bilgileri, film, müzik vb içerik kullanımları, katma değerli servis ürün, hizmet aboneliklerine, kullanımına dair bilgiler, otomatik ödeme talimatı, faturasız müşteriler için TL bakiyesi, yükleme sıklığı, yükleme sayısı, kredi notu ve risk statüsü, grup şirketleri abone olma durumu SIM kart değişikliği bilgileri, ödeme ve kart bilgileri, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileri, ve benzeri bilgiler. Hassas Ödeme Bilgisi: Ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri

Konum: Adres, bilgileri, iletişimin gerçekleştiği zamandaki tahmini konum verileri, yurtdışında bulunduğu ülke ve benzeri her türlü lokasyon, yer bilgileri.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz;
Şirketimiz ve “Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirtilen ilgili kuruluşların hizmetlerinin tesisi, sunulması, devamlılığı, abonelik sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile faturalama, arabağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, Beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi, Abonelik Sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirme, reklamcılık ve iletişim amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, abone/tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri, Yeniliklerden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve risk incelemesi, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi,  hizmet, ürün ve servisler hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, ilgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti ve yetkililerle paylaşılması, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz,  şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla Şirketimiz tarafından işlenebilecek, sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimiz Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler / Ankara adresine yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) iletebilirsiniz. ???

  • Bilgi