Tüketici Bilgilendirme Rehberi
TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
Abonelik tesisi ve iptaline ilişkin hususlar;
 • Mobil haberleşme hizmetlerinde abonelik tesis ederken dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?

  Abonelik sözleşmesi imzalamadan önce abonelik sözleşmesindeki hak ve yükümlülüklerinizi dikkatlice okumanız, sözleşmenin ilk sayfasında bulunan abone tercihlerini işaretlemeniz, girilen kişisel bilgilerinizin doğruluğundan emin olmanız gerekmektedir. Özellikle seçmiş olduğunuz tarifenin isminin doğru bir şekilde abonelik sözleşmesine yazıldığından emin olunuz. Sözleşmenin imzalı bir suretini almayı unutmayınız!

 • Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

  Abonesi olduğunuz işletmeciye talebinizi, kimliğinizi ispatlayıcı belge ile birlikte yazılı olarak bildirmek veya işletmecinin faks numarasına imzalı olarak göndermek suretiyle sözleşmenizi sona erdirebilirsiniz. İşletmeci, yazılı talebin kendisine ulaşmasından itibaren; 24 saat içerisinde talebinizin alındığı bilgisini iletişim adresine iletmek zorundadır.
  Ayrıca işletmeci 7 gün içerisinde fesih talebini yerine getirerek posta, elektronik posta, kısa mesaj ya da arama yöntemlerinden birini kullanarak abonelik sözleşmesinin feshedildiğini tarafınıza bildirmekle yükümlüdür.

Tarife ücretleri, kullanım miktarı sınırlı hizmetler ve katma değerli hizmetlere ilişkin hususlar;
 • Tarife ücreti değişikliği durumunda yapılması gerekenler?

  Tarife değişikliği yürürlüğe girmeden makul bir süre önce işletmeciler tarife değişikliğini abonelere SMS, arama ve/veya posta ile (faturada değişiklik belirtilebilmektedir) duyurmakla yükümlüdür. Bu nedenle işletmeciler tarafından SMS, telefon veya posta yoluyla yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

 • Kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde paket, kota aşımı yapmamam için bilgilendirilme nasıl yapılmaktadır?

  Ses, SMS, internet (veri) ve benzeri hizmetlerin sunulduğu kullanım miktarı sınırlı (100 dk, 500 SMS veya 4GB vb.) hizmet kullanan aboneler, kullanım miktarının %80 ve %100 sınırına ulaşılması durumunda asgari olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmektedirler. Ayrıca, aboneler tarafından kullanım miktarı sınırlı paketlerin ne kadarlık kısmının kullanıldığı bilgisi işletmecilerin internet sitelerinin online işlemler menüsünden veya SMS göndermek suretiyle ücretsiz olarak sorgulanabilmektedir. Söz konusu bilgilere işletmecinin müşteri hizmetlerinden de ulaşılabilmektedir.

 • Onayım olmadan katma değerli hizmet satın aldığım gerekçesi ile hattıma ücret yansıtılmış. Ne yapmalıyım?

  Talebiniz ya da onayınız olmadan söz konusu hizmete üyelik yapıldığını düşünüyorsanız, mobil cihazınızı sadece sizin kullandığınızdan, SMS, wap vb. bir yöntemle ücret ve abonelik ile ilgili bir onay vermemiş olduğunuzdan veya hattınızı kullanan başka birinin (yakınlarınız gibi) hizmete üyelik yapmadığından emin olduktan sonra, şikâyetiniz için hizmet aldığınız işletmeciye başvurabilirsiniz. İşletmeciler tarafından sorunun çözülmediği takdirde yasal yollara başvurabilirsiniz.

Taahhütlere ilişkin hususlar;
 • Taahhütlü tarife nedir ve neden tercih edilmeli ya da edilmemelidir?

  Taahhütlü tarifeler, belirli bir tarifede belirli bir süre için aboneliğinizi devam ettirmeniz veya belirlenen koşulları sağlamanız halinde bazı avantajlar sağlayan tarifelerdir. Bu nedenle taahhütlü tarifeleri seçerken;

  • Taahhüt dönemi boyunca ilgili hizmet ihtiyacınızı,
  • Taşınma ihtimalinizin olup olmadığını, mümkünse taşınacağınız bölgede işletmecinizin altyapısının bulunup bulunmadığını,
  • Taahhüt bulunmayan tarifelere göre seçmeyi düşündüğünüz taahhütlü tarifenin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirerek karar vermeniz uygun olacaktır.

 • Taahhütlü tarife aboneliğimi istediğim zaman sonlandırabilir miyim?

  Taahhüdünüzü istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Ancak süresinden önce taahhütlü sözleşmenizden caymanız halinde işletmeciler; taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya sağlanan diğer faydaların bedelleri ile kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aylık tarife bedelinin taahhüt süresi bitimine kadar kalan aylara ilişkin ücretlerin toplam bedelini karşılaştırarak, abone açısından daha avantajlı olan tutarı, cayma bedeli olarak faturanıza yansıtabilmektedir.

Faturalar ile ilgili hususlar;
 • Adresime fatura gelmiyor. Ne yapmalıyım?

  İşletmeciler abonelerine basılı fatura göndermekle yükümlüdür. Ancak, abonenin talebi veya onayı ile basılı fatura yerine elektronik ortamda da fatura gönderilebilir. Bununla birlikte, faturalarınızın adresinize ulaşmaması halinde, abonesi olduğunuz işletmecideki adres bilginizin doğru olup olmadığını kontrol etmenizde fayda görülmektedir.

 • İşletmecilerin ayrıntılı fatura için ücret talep etmeleri uygun mudur?

  Ayrıntılı faturanın;

  • basılı olarak talep edilmesi durumunda işletmeciler tarafından ücretli veya ücretsiz şekilde,
  • elektronik ortamda talep edilmesi durumunda ise ücretsiz bir şekilde aboneye sunulması gerekmektedir.

 • Faturam tarifemde belirtilen tutardan fazla geldi. Ne yapmalıyım?

  Faturanıza hangi ücretlerin yansıtıldığı bilgisini, hizmet aldığınız işletmecinin internet sitesinde yer alan online işlemler menüsünden (asgari 3 aylık kullanım detayları yer almaktadır) sorgulayarak ya da müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz. Halen söz konusu fatura tutarının fazla olduğunu düşünüyorsanız işletmecinize başvurabilirsiniz. Başvurunuz neticesinde, sorunun işletmeciniz tarafından çözülmediğini değerlendirmeniz halinde yasal yollara başvurabilirsiniz.

Yurtdışı seyahatlerimde mobil hattımı kullanırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Mobil hattınızı yurtdışında kullanabilmek için hattınızın uluslararası dolaşım hizmetine (roaming) açık olması gerekmektedir. Ancak, yurtdışında iken arama yapmanın yanında aranmanın da ücrete tabi olması, yurtdışındaki arama/aranma ve veri kullanım (internete erişim) ücretlerinin, ülkeden ülkeye değişebilmekle birlikte, yurtiçindeki aynı hizmetlere göre daha yüksek olması sebebiyle, işletmecinizin internet sitesinden, müşteri hizmetlerinden temin edebileceğiniz veya yurtdışına gittiğiniz ülkede tarafınıza SMS ile gönderilen yurtdışı ücretlerini göz önünde bulundurarak kullanım yapmanızda fayda görülmektedir. Ayrıca herhangi bir talebe gerek olmaksızın uluslararası mobil veri dolaşım (roaming) hizmetinden yararlanan abonelere, veri (data) kullanım tutarları 100 TL ve 250 TL’ye ulaştığında işletmeciler tarafından bilgilendirilme yapılmaktadır.

Kıyı bölgelerinde veya diğer ülke sınırlarına yakın bir bölgede yaşıyorum. Cihazımın diğer ülke şebekelerine bağlanmaması için ne yapmalıyım?
 • Hattınız uluslararası dolaşım hizmetine (roaming) açılmadığı müddetçe diğer ülke şebekelerinde kullanılamayacaktır. Ancak hattın uluslararası dolaşım hizmetine açık olması durumunda kıyı veya sınır bölgelerimizde bulunan vatandaşlarımızın yurtdışındaki işletmecilerin şebekesi üzerinden hizmet alma ve bu durumda uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilerek yüksek faturalar ile karşılaşma ihtimalleri bulunmaktadır. Bu durum ile karşılaşmamak için; hizmet aldığınız işletmeci ile irtibata geçerek hattınızı uluslararası dolaşım hizmetine kapalı hale getirebilir veya mobil cihazınızın ayarlar menüsünden, kendi mobil operatörünüzü (ağ operatörleri/operatörler) manuel olarak seçerek yurtdışından hizmet veren şebekeye otomatik geçiş yapılmasını engelleyebilirsiniz.

444 ve 800’lü numaraları aramanın ücreti nedir?
 • 444’lü numaralara doğru yapılan aramalarda; abonenin mevcut tarifesinde yer alan sabit hatlara doğru yapılan aramalardaki ücretlendirmeden farklı bir ücretlendirme yapılmamaktadır. 800 alan kodlu numaraları arayan kullanıcılara, bu aramalara ilişkin herhangi bir ücret yansıtılmamaktadır.

Güvenli İnternet Hizmeti Nedir?

22/11/2011 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sunulmakta olan Güvenli İnternet Hizmeti (GİH) sizi ve ailenizi internetin zararlı içeriklerinden büyük oranda korumak amacıyla geliştirilmiştir.

Güvenli İnternet Hizmeti, isteğe bağlı, ücretsiz, şeffaf, kullanımı kolay, interaktif ve tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmetidir. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere dijital çağın sunduğu fırsatlardan tüm internet kullanıcılarının güvenli bir ortamda yararlanmasını sağlamak, zararlı içeriklere yönelik koruyucu önlemler almak, internetin risklerinden, zararlı içeriklerinden toplumu korumak için Güvenli İnternet Hizmeti kullanıma sunulmuştur. .

Güvenli İnternet Hizmeti hangi profillerden oluşmaktadır? .

Güvenli İnternet Hizmeti, Çocuk ve Aile olmak üzere iki farklı profil seçeneği ile sunulmaktadır. Çocuk ve Aile Profillerine ait kriterler psikoloji, pedagoji, sosyoloji ve hukuk alanlarında uzman akademisyenlerin bulunduğu bir kurul tarafından tespit edilmektedir. Güvenli İnternet Hizmeti ile tüketicilerin; müstehcenlik, çocukların cinsel istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar, dolandırıcılık, zararlı yazılımlar, sağlık için tehlikeli madde temini vd. olumsuz içeriklerden korunması amaçlanmaktadır. .

 • Çocuk Profili: Çocuk Profili "beyaz liste" yöntemi ile çalışmaktadır. Bu yöntemde güvenli olduğu onaylanmış İnternet sitelerine erişim sağlanmaktadır.
 • Aile Profili: Aile Profili "siyah liste" yöntemi ile çalışmaktadır. Bu profil kapsamında zararlı içeriğe sahip İnternet sitelerine erişilememektedir. Aile profili kapsamında, Çocuk Profiline ek olarak kişisel sitelere, forum ve paylaşım sitelerine erişim sağlanmaktadır. Aile profilini tercih eden vatandaşlar, talep ettikleri takdirde oyun, sohbet, sosyal medya sitelerine ve uygulamalarına erişimi filtreleme seçeneğine sahiptirler.
Güvenli İnternet Hizmeti düzenlemesinin hukuki dayanağı nedir?

Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca çıkarılan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “İnternetin güvenli kullanımı” başlıklı 15. maddesi, tüm internet servis sağlayıcılara internetin güvenli kullanımına yönelik ücretsiz alternatif hizmet sunma yükümlülüğü getirmektedir. .

Güvenli İnternet Hizmeti ücretli midir? .

Güvenli İnternet Hizmeti, GİH’ni tercih eden abonelere ücretsiz olarak sunulmaktadır. .

Güvenli İnternet Hizmeti Kullanımı zorunlu mudur? .

Güvenli İnternet Hizmeti, tüketicileri internetin olumsuz içeriklerinden korumayı amaçlayan; ücretsiz, alternatif internet erişim hizmetidir.

Güvenli İnternet Hizmeti, sadece talep eden abonelere sunulmakta olup, zorunlu değildir. Tüm Yeni Abonelikler Güvenli İnternet Profili ile otomatik olarak açılmaktadır ve aboneler dilediği zaman profil iptali ya da değişikliğini OIM, SMS ve Müşteri Hizmetleri kanalları aracılığıyla yapabilmektedir. .

Güvenli İnternet Hizmeti'ni nasıl tercih edebilirim?

Güvenli İnternet Hizmeti tercihi, Profil değişikliği ve iptali işlemleri şu kanallar üzerinden sağlanmaktadır;

SMS Kanalı:

Bimcell hattınızda aktivasyonunu gerçekleştirmek istediğiniz filtrenin kısa kodunu 2500 kısa numarasına göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

FILTRE SMS olarak yazılacak Kısa Kod SMS’in gönderileceği Numara
Profil seçiminizi iptal etmek için GUVENLI IPTAL 2500
SMS ile Profil Seçimi İÇiN
COCUK profili GUVENLI COCUK 2500
AILE profili GUVENLI AILE 2500
AILE profiline ek olarak OYUN filtresi GUVENLI OYUN 2500
AILE profiline ek olarak SOSYAL filtresi GUVENLI SOSYAL 2500
AILE profiline ek olarak SOHBET filtresi GUVENLI SOHBET 2500
AILE profiline ek olarak SOSYAL VE SOHBET filtreleri GUVENLI SOSYAL SOHBET 3
AILE profiline ek olarak SOSYAL VE OYUN filtreleri GUVENLI SOSYAL OYUN 2500
AILE profiline ek olarak OYUN ve SOHBET filtreleri GUVENLI OYUN SOHBET 2500
AILE profiline ek olarak SOSYAL, OYUN ve SOHBET filtreleri GUVENLI SOSYAL SOHBET OYUN 2500
Çağrı Merkezi:

Müşterilerimiz, 444 4 551 Bimcell Müşteri Hizmetleri numaramız üzerinden Güvenli İnternet Profil değişikliklerini gerçekleştirebilmektedir.

Online İşlem Merkezi

Bimcell mobil online işlem merkezinden giriş yaparak profil değişikliklerini gerçekleştirebilmektedir.

Güvenli İnternet Hizmeti sizi ve ailenizi internetin zararlı içeriklerinden büyük oranda korur.

Detaylı bilgi için https://www.guvenlinet.org.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

Numaramı değiştirmeden hizmet aldığım işletmeciyi değiştirebilir miyim?
 • Numaranızı değiştirmeden işletmecinizi değiştirebilmeniz için, öncelikle abonesi olmak istediğiniz yeni işletmeciye “numara taşıma” talebinde bulunmanız ve ilgili formları doldurarak taşıma işleminin gerçekleşmesinden itibaren geçerli olacak şekilde abonelik sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.nts.gov.tr internet adresinden sitesinden ulaşabilirsiniz.

Adıma kayıtlı hat sayısını nasıl öğrenebilirim?
 • Aboneler, hat-sorgulama.btk.gov.tr internet adresinden gerekli bilgileri girerek üzerlerine kayıtlı aktif hatları öğrenebilmektedirler. Ayrıca herhangi bir aboneliği bulunmayan vatandaşlar da üzerlerine kayıtlı hatlara ilişkin bilgiyi e-Devlet üzerinden öğrenebilmektedirler.

Engelliler için sunulan hizmetler nelerdir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında;

 • Görme engellilerin abonelik sözleşmelerini ve faturalarını “Braille” ya da sesli anons şeklinde talep edebilme hakları bulunmaktadır

 • Mobil işletmeciler tarafından,

  • Tarifelerde ve hizmetin sunum koşullarında meydana gelen tüm değişikliklerin talep eden abonelere sesli mesaj olarak gönderilmesi,
  • Talep eden abonelere sesli konum bilgisi verilmesi,
  • Talep eden abonelere fatura ve kota dolum bilgilerinin sesli mesaj olarak gönderilmesi,
  • Abonenin talebi doğrultusunda “Aradığınız kişi işitme engellidir” bilgisinin ücretsiz olarak sunulması,
  • Ses hizmetinden bağımsız olarak sadece SMS paketi hizmeti sunulması gerekmektedir.

Mobil telefon cihazlarına ilişkin önemli hususlar;
 • Mobil telefon cihazı alırken nelere dikkat edilmelidir?

  Mobil telefon cihazı alırken aşağıdaki hususlarına dikkat edilmesinde fayda görülmektedir.

  • Satın alınacak cihazın ambalajının açılmamış olması,
  • Cihazın markası, modeli ve seri numarası veya IMEI numarasının faturada belirtilmiş olması ve faturanın muhafaza edilmesi,
  • Cihazda“CE” işaretinin varlığının kontrol edilmesi,
  • Türkçe kullanım kılavuzu olan cihazların satın alınması,
  • Garanti belgesinin satıcı tarafından tasdik edilip edilmediğinin kontrol edilmesi,
  • Satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetleri ve yetkili servislere ilişkin bilgi alınması.

 • Cihazımın ayıplı (kusurlu) olduğunu anlamam durumunda ne yapabilirim?

  Cihazın ayıplı (kusurlu) olduğunun anlaşılması (teknik servis tarafından tespit edilmesi) durumunda;

  • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  • İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilirsiniz. Satıcının yukarıda yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde yasal yollara başvurabilirsiniz.

 • Yurtdışından cihaz aldım ve Türkiye’de kullanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

  Mobil işletmeciler tarafından hizmet verilen elektronik kimlik bilgisine (IMEI) sahip cihazların Türkiye’de kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları gerekmektedir. Cihaz kayıt işlemleri mobil işletmecilerin abone kayıt merkezlerinde veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden yapılabilmektedir. Cihaz kayıt işlemi için ödenmesi gereken ücretler dâhil ayrıntılı bilgiye “Mobil Cihazların Kayıt Altına Alınması ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular” rehberinden/bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 • Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmam gerekir?

  Mobil cihazların sahibinin rızası dışında elden çıkması durumlarında tüketiciler, cihazlarının hizmet almasını engellemek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Bilgi ve İhbar Merkezinin “0312 294 94 94 ” numaralı telefonunu aramak sureti ile haftanın 7 günü 24 saat (7/24) ihbarda bulunabilirler. Ayrıca, tüketicinin hizmet aldığı işletmeciyi arayarak hattını kullanıma kapatmasında da fayda görülmektedir. Kayıp çalıntı cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgiye “Kayıp/Çalıntı Mobil Cihazlarla İlgili Sıkça Sorulan Sorular” rehberinin yer aldığı https://tuketici.btk.gov.tr/mobil bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 • Bilgi